شخصیت نیکوکار خود را بشناسید

سوالات تست شخصیت نیکوکاری

با پاسخ به چند سوال ساده و کوتاه، تیپ شخصیتی خود را بشناسید!

Logo

لطفا تنها یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.1.

ترجیح می دهید چگونه در برنامه های نیکوکاری مشارکت داشته باشید؟

عضو فعال یا عضو هیئت مدیره یک خیریه باشم.


به صورت داوطلبانه در امور خیریه ها شرکت کنم.


به مناسب های مختلف برای خیریه ها، اقدام یه جمع آوری پول کنم.


ترجیح می دهم به صورت نقدی کمک کنم.

2.

معمولا در برنامه های نیکوکاری چه میزان کمک می کنید؟

هرچه بیش تر بهتر.


تا جایی که توان مالی داشته باشم.


معمولاً هر ماه درصدی از حقوقم را به کار خیر اختصاص می دهم.


اگر پول اضافه داشته باشم کمک می کنم.

3.

چرا در برنامه های نیکوکاری مشارکت می کنید؟

می خواهم تغییری در زندگی دیگران ایجاد کنم.


به دلیل باورها و اعتقادات دینی ام کمک می کنم.


چون احساس می کنم کار درستی است.


کمک کردن احساس خوبی در من ایجاد می کند.

4.

کدام یک از عوامل زیر بیش تر شما را به کمک کردن ترغیب می کند؟

وقتی از شنیدن داستان زندگی دیگران احساساتم برانگیخته می شود.


زمانی که با افراد نیازمند کمک همزادپنداری کنم یا یکی از اطرافیانم با همان مشکل مواجه باشد.


زمانی که کاملاً به اهداف و فعالیت های خیریه مورد نظرم آگاهی داشته باشم.


من به ندرت از عوامل خارجی تاثیر می پذیرم.

5.

به طور کلی شما به عنوان یک نیکوکار مایلید ارتباط خیریه با شما چگونه باشد؟

می خواهم دقیقا بدانم که کمک من چه تاثیری روی دیگران دارد.


علاقمندم بدانم، یک خیریه چگونه در جهت محقق شدن اهدافش حرکت می کند.


خوشحال می شوم اگر بدانم کمک های من کجا و چگونه صرف شده اند.


من احساس می کنم خیریه ها در ارتباطات خود با خیرین آن ها را تحت فشار قرار می دهند و این آزاردهنده است.

6.

ترجیح می دهید از کدام راه به خیریه ها کمک کنید؟

مشارکت در کارهای داوطلبانه.


پرداخت پول به صورت آنلاین


کمک های غیرنقدی


پول نقد

7.

کدام گزینه بیانگر عقیده و نظر شما در مورد خیریه ها می باشد؟

به موسسات خیریه اعتماد می کنم و پولم را به آن ها می دهم.


موافق این هستم که خیریه ها بخشی از کمک های جمع آوری شده را صرف امور اداری و تبلیغات کنند.


ارسال اطلاعات مرتبط با کمک ها از طرف خیریه ها صرفاً اتلاف منابع است.


دوست دارم بدانم کمکی که انجام داده ام صرف چه چیزی شده است.

8.

نزدیک ترین زمانی که در یک کار داوطلبانه یا جمع آوری کمک شرکت داشته اید، تقریبا کی بود؟

در شش ماه گذشته


در یک سال گذشته


بین 2 تا 5 سال گذشته


هیچوقت

9.

کدام یک از عبارات زیر برای شما اهمیت بیش تری دارد؟

خیریه باید خیرین را نیز در فرآیند کمک بکار گیرد.


خیریه ها باید اثربخشی خود را مستند ثابت کنند.


مهم است که بدانم خیریه ای که به آن کمک می کنم سلامت مالی دارد.


خیریه باید قانونی ثبت شده باشد و اسناد و شواهدی اعتبار قانونی خود را ارائه کند.

10.

ترجیح می دهید پول شما چگونه صرف خیریه ها شود؟

ترجیح می دهم به جای کمک به یک خیریه، پولم را بین چند خیریه تقسیم کنم.


تنها به خیریه ای کمک می کنم که با باورها و عقاید ام هماهنگ باشد.


ترجیح می دهم به موسسات خیریه ای کمک کنم که کاملا شناخته شده هستند.


به موسسات خیریه محلی و بومی کمک می کنم که تاثیر مستقیمی بر اطراف من دارند.